انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- نشانی و تلفن ما
ادرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 آدرس دبیرخانه:

تهران - نارمک - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری - دبیر خانه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

تلفن تماس با دبیرخانه انجمن:3206, 3224 - 77240540 - 021

پست الکترونیک:

iaau@iust.ac.ir

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=69.8806.13627.fa
برگشت به اصل مطلب