انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- اخبار انجمن
نفرات برگزیده مسابقه طراحی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۹ | 

انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

 با قدردانی از تمامی شرکت کنندگان در مسابقه طراحی نشانه این انجمن به اطلاع می رساند:

هیأت داوران مرکب از اعضای هیئت مدیره و متخصصین در زمینه چاپ و گرافیک، پس از بررسی آثار در مرحله اول، از بین حدود 100 طرح ارسالی، 10 طرح را به عنوان آثار برگزیده برای راه یابی به مرحله دوم انتخاب نمودند. سپس در گزینش نهایی، از بین این 10 اثر، دو طرح برای دریافت جایزه و تقدیر برگزیده شدند که به شرح ذیل اسامی آنها امده است:

نفر دوم: غفور صمدپور  

نیم سکه بهار آزادی و لوح تقدیر   

نفر سوم: محسن حاجی زاده

ربع سکه بهار آزادی و لوح تقدیر   

نفرات برگزیده تا نفر دهم ( به ترتیب حروف الفبا):

 الهام سادات ابطحی، سینا پویا، شهاب توکلیان پور، هاجر غنی، آرمین قیطرانی، مهدی کبودی، مرتضی نقیب زاده

لوح تقدیر   

 


هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=69.8787.41176.fa
برگشت به اصل مطلب