انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- مسئولین
مسئولین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۹/۲۴ | 

 اسامی هیات مدیره انجمن

ردیف

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

شماره تماس

 

 

ایمیل

 

 

1

 

AWT IMAGE 

دکتر احمد اخلاصی

 

 

09121050528

 

 

ekhlassi@iust.ac.ir

 

 

2

 

AWT IMAGE 

دکتر شاهین حیدری

 

 

09183410093

 

66409696

 

 

shheidari@ut.ac.ir

 

 

3

 

AWT IMAGE 

دکتر مهدی خاک زند

 

 

09123976054

 

 

mkhakzand@iust.ac.ir

 

 

4

 

AWT IMAGE 

دکتر یوسف گرجی

 

 

09128802265

 

 

yousefgorji@ikiu.ac.ir

 

 

5

 

 AWT IMAGE

دکتر ایرج اعتصام

 

 

09121256344

 

فکس : 88046427

 

 

irajetessam@yahoo.com

 

 

6

 

AWT IMAGE 

دکتر سیدعبدالهادی دانشپور

 

 

09121263374

 

 

daneshpour@iust.ac.ir

 

 

7

 

AWT IMAGE 

دکتر حیدر جهانبخش

 

 

09123035707

 

 Jahanbakhsh14@yahoo.com

 

عضو علی البدل

 

ردیف

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

شماره تماس

 

 

ایمیل

 

 

1

 

AWT IMAGE 

دکتر فرهنگ مظفر

 

 

09133151727

 

 

f.mozaffar@aui.ac.ir

 

 

2

 

AWT IMAGE 

دکتر سیدباقر حسینی

 

 

09123846232

 

 hosseini@iust.ac.ir

 

بازرس  

 

ردیف

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

شماره تماس

 

 

ایمیل

 

 

1

 

AWT IMAGE 

مهندس بابک فهیمی

 

 

09121786782

 

 

 

 

عضو علی البدل

ردیف

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

شماره تماس

 

 

ایمیل

 

 

1

 

 

مهندس علیرضا علی اکبر

 

 

09121151473

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=69.14259.35376.fa
برگشت به اصل مطلب